Parochiecluster Ubach over Worms

Lezingen - 23 augustus 2020

Spring naar hoofdtekst

Navigatie­kalender

<augustus 2020>
wkmadiwodovrzazo
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Alter­natief

De website Dagelijks Evangelie biedt een groot aantal Bijbelteksten van vandaag, het verleden en tot ongeveer twee maanden in de toekomst.

Lezingen - 23 augustus 2020 » Navigatie

21e zondag door het jaar (Jaar A)

1e lezing

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de HEER tot Shebna, de overste van de tempel:
"Ik zal u van uw post verjagen
en u stoten uit uw ambt.
En dan zal Ik mijn dienaar roepen,
Eljakim, de zoon van Chilkia,
en hem bekleden met uw gewaad,
hem tooien met uw sjerp
en aan hem uw taak in handen geven.
Hij zal een vader zijn
voor de bewoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
De sleutel van Davids huis
zal Ik op zijn schouder leggen,
en als hij opendoet, zal niemand sluiten,
en als hij sluit, zal niemand opendoen.
Ik zal hem vastslaan
als een spijker op een stevige plek,
en hij wordt een erezetel
voor het huis van zijn vader."
Zo spreekt de almachtige HEER.

Jesaja 22,19-23

2e lezing

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Wie kent de gedachte des Heren?
Wie is zijn raadsman geweest?
Wie kan vergoeding eisen
voor wat hij God heeft gegeven?
Want uit Hem en door Hem en voor Hem
zijn alle dingen.
Hem zij de glorie in eeuwigheid! Amen.

Romeinen 11,33-36

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus
en Hij stelde zijn leerlingen deze vraag:
"Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?"
Zij antwoordden:
"Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten."
"Maar gij - sprak Hij tot hen -, wie zegt gij dat Ik ben?"
Simon Petrus antwoordde:
"Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God."
Jezus hernam:
"Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
Op mijn beurt zeg Ik u:
Gij zijt Petrus;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn."
Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk
iemand te zeggen, dat Hij de Christus was.

Matteüs 16,13-20

Bron: © Katholieke Bijbelstichting