Parochiecluster Ubach over Worms

Kerkhofzaken

Spring naar hoofdtekst

Kerkhofzaken » Navigatie

Regelement en tarieven

Voor kerkhoftarieven en aanvullende informatie zie het thans geldende kerkhofregelement (PDF).

Kerkhofbeheer en bankrelaties


Waubach-Groenstraat

Parochiekantoor Ubach over Worms, Kerkberg 7, 045-5312378 (zie ook Contact)

  • NL15 INGB 0003 8555 00
  • NL54 RABO 0151 7021 36

Abdissenbosch

Mevr. L.Douven, De Tichel 67, 045-5332601

  • NL88 INGB 0001 0488 49
  • NL50 RABO 0151 7007 53

Rimburg

C.Schurer, Rinckberg 7, 045-5314140

  • NL48 INGB 0001 5643 48
  • NL74 RABO 0151 7040 07

Overig

Voor alle administratieve zaken omtrent de kerkhoven, zie Contact.

Het kerkhof op de Vogelzankweg wordt beheerd door de gemeente Landgraaf.

Begrafenisfonds St.Jozef

Inlichtingen bij dhr. Kurt Kuijpers: 045-5311978.