Spring naar hoofdtekst

Welkom

Van harte welkom op de website van het parochiecluster Ubach over Worms. Dit cluster bestaat sinds 1997 uit de vier parochies:

  • H.Bernadette - Abdissenbosch
  • H.Jozef - Waubach-Groenstraat
  • H.Drievuldigheid - Rimburg
  • HH.Theresia en Don Bosco - Lauradorp

Allevier de parochies staan geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

H.Bernadette-kerk Abdissenbosch
H.Ber­na­det­te-kerk
Ab­dis­sen­bosch

H.Jozef-kerk Waubach-Groenstraat
H.Jo­zef-kerk
Wau­bach-Groen­straat

H.Drievuldigheid-kerk Rimburg
H.Drie­vul­dig­heid-kerk
Rimburg

HH.Theresia en Don Bosco-kerk Lauradorp
HH.The­re­sia en Don Bos­co-kerk
Laura­dorp

Meer informatie en foto's van de kerkgebouwen vindt u op de pagina Kerkgebouwen.

Actueel

KerkTV

Sinds enige tijd kunt u de H.Mis live online bekijken, of be­staan­de uit­zen­ding­en te­rug­kij­ken.

Actuele parochieblad

Hier vindt u het ac­tu­ele paro­chie­blad (Kir­ke­bled­je) als PDF-do­cu­ment.

Van 30 sep­tem­ber tot en met 5 ok­to­ber 2019 vindt de bedevaart Op weg naar Rome plaats.

Actie Kerkbalans 2018

De brochure van de Ac­tie Kerk­ba­lans 2018 staat online.