Parochiecluster Ubach over Worms

Lezingen - 9 augustus 2020

Spring naar hoofdtekst

Navigatie­kalender

<augustus 2020>
wkmadiwodovrzazo
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Alter­natief

De website Dagelijks Evangelie biedt een groot aantal Bijbelteksten van vandaag, het verleden en tot ongeveer twee maanden in de toekomst.

Lezingen - 9 augustus 2020 » Navigatie

19e zondag door het jaar (Jaar A)

1e lezing

Uit het eerste boek der Koningen

In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, de berg van God.
Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er.
Maar de HEER zei tot hem:
"Ga naar buiten en treed aan voor de HEER op de berg."
Toen trok de HEER voorbij.
Voor Hem uit ging een hevige storm,
die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde.
Maar de HEER was niet in de storm.
Op de storm volgde een aardbeving.
Maar ook in de aardbeving was de HEER niet.
Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was de HEER niet.
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.
Zodra Elia dit hoorde,
bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel,
ging naar buiten en bleef staan
aan de ingang van de grot.

1 Koningen 19,9a.11-13a

2e lezing

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet,
mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest:
in mijn hart is grote droefheid
en een pijn die niet ophoudt.
Waarlijk, ik zou wensen
zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn,
als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen.
Immers, zij zijn Israëlieten,
hun behoort de aanneming tot zonen,
de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving,
de eredienst en de beloften;
van hen zijn de aartsvaders
en uit hen komt de Christus voort naar het vlees,
die, boven alles verheven, God is:
de gezegende tot in de eeuwigheid! Amen.

Romeinen 9,1-5

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan
en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden,
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
Tegen de morgen
kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek
omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen:
"Weest gerust, Ik ben het.
Vreest niet."
"Heer, - antwoordde Petrus - als Gij het zijt,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen."
Waarop Jezus sprak:
"Kom !"
Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was,
werd hij bang;
hij begon te zinken en schreeuwde:
"Heer, red mij!"
Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast,
terwijl Hij tot hem zei:
"Kleingelovige,
waarom hebt ge getwijfeld?"
Nadat zij in de boot gestapt waren,
ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden:
"Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God."

Matteüs 14,22-33

Bron: © Katholieke Bijbelstichting